SÍDLO FIRMY

(od 1.1.2020 zmena spoločnosti na s.r.o – pôvodný názov Miroslav Berecký ml.)

B-commerce Group s.r.o.
Duklianska 16
085 01 Bardejov
Slovensko
IČO: 52693651
DIČ: 2121115601
IČ DPH: SK2121115601

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

VÚB Banka (€)
IBAN / SWIFT: SK14 0200 0000 0042 0177 5855 / SUBASKBX

FIO Banka CZ (Kč)
IBAN / SWIFT: SK98 8330 0000 0027 0172 6428 / FIOZSKBA

Zodpovedný vedúci za prevádzku internetového obchodu:
Ing. Miroslav Berecký – info@pelechyprepsy.sk
Ing. Ľubomír Bľanda

EXPEDIČNÝ SKLAD

Adresa pre vrátenie tovaru alebo prípadné reklamácie:

www.pelechyprepsy.sk
Expedičný sklad B-commerce
Duklianska 16
085 01 Bardejov

Zodpovedný vedúci skladu:
Erika Kaščáková – info@pelechyprepsy.sk